Metody płatności

Informacja o akceptowanych metodach płatności

Płatności elektroniczne  realizowane są za pośrednictwem serwisu imoje.pl – możliwe aktualne sposoby płatności: BLIK, szybkie przelewy.

Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.